Re fe maikutlo a hao.

Bakeng sa ho ikgokahanya le rona, sebedisa foromo ena e latelang kapa o ka tsela tse latelang:

Molaodi: Fezekile Futhwa (ntate)

Mohala: 082 048 6141

Fax:086 552 3088

Emeile: ffuthwa@nalane.org.za

 


 


 


 

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.