Diboko tsa Basotho - Bapedi

Bapedi ba ana Noko.

Letoto la diboko tsa Bapedi:

 • Diale
 • Modise
 • Lellateng
 • Mampuru
 • Morwa
 • Morwamotsha
 • Kotope
 • Mmalekutu
 • Thulare
 • Sekwati
 • Sekhukhuni
 • Kholoko

Motso wa borena ba Bapedi:

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.