Batlisa

Na e be ho teng seo o se batlang?

Sebedisa leqephe lena ho se fumana.


 


 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.