Lefatshe la Ka nna Fezekile Futhwa

Basotho, leloko ke bophelo ba rona.

Itlhomphe mme le bona o ba hlomphe. Mona ke leloko la ka ho latela dikopano tse fapaneng tsa leloko le metswalle.

Ke tla kenya tse ding ha nako e dumela!


 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.