Ditlwaelo - Letsema

Letsema ke kgobokano ya batho ba bangata bao sepheo sa bona eleng ho thusa ho phetha mosebetsi o mongata kapa o boima. Motho ya nang le mosebetsi o hlokang ho phethuwa o etsa kgoeletso setjhabeng mme setjhaba se arabela ka ho tla thusa mosebetsing oo ka kopanelo. 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.