Ditlwaelo - Masimo

Masimo ke leruo hara Basotho ka ha a e le thuo ya lefatshe ha mmoho le kuno ya lona. Beng ba mobu ba etsa bonnete ba hore masimo a dula a lenngwe mme dijo di le teng bakeng sa setjhaba.

Basotho ha e sa le ba utlwisisa hore lefatshe ke moruo. Ka hoo, bophelo ba batho bohle bo itshetlehile ho lefatshe ka ha masimo le leruo la diphoofolo di ka kgonahala feela ha Basotho ba e na le lefatshe la bona.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.