Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba

Feed

10/23/2015

Mohla monene

Lena letsatsi ke tla dula ke le hopola ka mehla, mohla ke neng ke phethela ya ka tsela leetong la semoya ho ba morumuwa ba Badimo.   More


10/19/2013

Ditshwantsho tsa Nalane

Nalane e tla phatlalatsa ditshwantsho ho eketsa lenane la thepa eo re e rekisang. Haufinyane re tla phatlalatsa ditshwantsho moo teng re hlalosang dihlooho tse fapaneng mabapi le nalane ya Basotho.   More


10/19/2013

Jozi Book Fair 2013

Basotho ba kgabane, Nalane e tla ba teng ho Jozi Book Fair mane Museum Africa ho ya bapatsa dingolwa tsa rona. Jozi Book Fair e tla ba ho tloha ka la 25 Mphalane ho ya ka la 26 Mphalane kgweding e hodimo. Ka...   More


04/12/2012

Dibuka di ya Tholahala

Ke tlotla ho phatlalatsa hore dibuka tse latelang di se di fumaneha: 1. Diboko tsa Basotho 2. Bafokeng O ka itholla tsona ka kotloloho ho Amazon kapa ka ho kenya kopo ho ntate Fezekile Futhwa ho...   More


03/13/2012

Tebello ya ho Phatlalatswa ha Dibuka

Ena ke tsebiso ya hore dibuka tse ngodilweng ke Fezekile Futhwa di tla tholahala kgweding ya Motsheanong monongwaha. Dibuka tseo ke lebelletseng hore di phatlalatswe ke tsena: - Diboko tsa Basotho -...   More


03/13/2012

Second Writers Symposium

Ke ile ka kgahlwa haholo ke dipuo tse bileng teng ho Second Writers Symposium mane Centre for the Book ho la Kapa. Seboka e ne e le sa matsatsi a mararo moo teng bohle ba neng ba sekaseka mathata ha mmoho le...   More


03/02/2012

Morija Museum & Archives

Ke rata ho tlotla Morija Museum & Archives ka mosebetsi o kgabane wa ho boloka nalane ya Basotho e phela. Sebaka sena se etsa mosebetsi o motle ka ho ngola ka nalane ya Lesotho. Ka hona ba phatlalatsa...   More


03/02/2012

Tletlebo ka Dingolwa

Ke lakatsa ho tletleba ho setjhaba sa Basotho hore dingolwa tsa Sesotho ha di sa fumaneha. Sena se bakwa ke mabaka a mangata, empa e sehlohlolong ke hore hare re sa na bangodi ba ngolang ka puo ya...   More


03/02/2012

Dikgau tsa Bonono tsa PanSALB

Ngwahola PanSALB e abile dikgau moo ho teng ho neng ho tlotlwa batho ba bileng le seabo sa ho aha kapa ho ntshetsa pele maleme a bona. Feela ha ho le motho le ya mong ya thontsweng lehlakoreng la...   More


03/02/2012

PanSALB e ya phoqa

Mona ke tletlebo ho tswa ho nna ya hore mokgatlo wa PanSALB e ka ha o etse mosebetsi o kgabane ntshetsopeleng ya Sesotho le dingolwa tsa Sesotho. Karolo ya Sesotho ha e sebetse ya PanSALB.org.za, mme sena se...   More


Older >>


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.