Moetlo

Setjhaba se se nang moetlo se ya shwa!

Ena ke nnete e tswileng matsoho, mme ana ke mantswe a builweng ke baholo ba rona ba Basotho.

Moetlo ke tshiya ya bophelo hobane bophelo bo itshetlehile ho moetlo. Setjhaba o se lekola ka moetlo wa sona hore na ke setjhaba sa mofuta mang.

Ke ka moetlo moo re betlang bana ho ba baetapele le batswadi ba kamoso. Ke ka moetlo re rutang bana botle le bobe. Ke moetlo o tataisang batho hore ke sefe se amohelehileng hara setjhaba.

Ka tsela ena, moetlo ke seo motho a leng sona.

 

 

 


 


 


 


 

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.