Moetlo - Kgutsana

Kgutsana ke ngwana ya hlokahalletsweng ke motswadi. Ngwana ya hlokahalletsweng ke batswadi ka bobedi o bitswa kutsana kgudu. 

Kgutsana ka moetlo, ke boemo ba bofifi boo ngwana a ebang ho bona nakong eo motswadi a qetang ho hlokahala ka yona. Ka mora hore ho hlobolwe thapo, eba ngwana o sala a apere kobo ya sefifi e bitswang ka hore ke kgutsana. 

Kgutsana e lokela ho hlojolwa ka mora selemo ho latela ho patwa ha motswadi. Kgutsana e hlobodiswa ke malome lelapeng la bo ngwana. 

Ha malome a se a fihlile, e ba ho hlajuwa kgutshwe mantsiboya. Ho ntshuwa nyooko, ho kguwe moswang mme malome a sehe nama e mona ka morao ha molala e le dikarolwana tse telele. Eba nama ena e ya tlohelwa hore e hwame. 

Ha e se e hwamme, eba malome o beka nama ena ho ba sesanyane mme e etswa jwalo ka kgwele. Ngwana ka mong eo e leng kgutsana lelapeng o tla rweswa nama ena eka o rwetse kgwele molaleng mme ba robala ka yona ba sesa bosiu. 

Hoseng ka meso, bohle ba ya tsoha mme malome o lokisa metsi ao batjhana ba tla hlapa ka ona. Metsi ana a behuwa ka ntle lelapeng, ka nqa botjhabela mme a tswakahangwa le nyooko, moswang ha mmoho le lekgala. E ba bana ba hlapa ka ona ho latela tlhahlamano ya bona ho qala ka ba ba tona. Pele  ngwana a kena metsing, malome o kgaola thapo molaleng mme a e behe ka thoko, eba o kutwa moriri hloohong. Ngwana ka mong o hlatsuwa ke malome. 

Ha bohle ba se ba qetile ho hlapa, eba thapo tsa bona kaofela di ya tjheswa ke malome.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.