Moetlo - Pitiki

 

Pitiki ke mokete o etsuwang mohla ngwana lesea a ntshetswang ka ntle ho tswa ntlong. Ke moo ngwana wa lesea a bontshwang setjhaba ka molao.

Ho hlabuwa phoofolo e ba ho mengwa setjhaba ho tla keteka.

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.