Nalane

Nalane ke tshebeletso eo ke e qadileng lemong sa 1997 e le sebaka moo ditaba tsa nalane ya Rantsho di tlang ho tshohlwa teng.

Maikemisetso e bile a ho theha sebaka moo bohle re ka ntshang maikutlo a rona tabeng tsa setso ntle le tshabo ya letho.

Ke tshepa hore seo ke se ngotseng mona se tla thabisa setjhaba sa Basotho.

Nalane ke eng?

Nalane ke lentswe le tswang ho kutu "nala", le bolelang kgora kapa katiso. Nalane ke letlotlo le fuperweng ke tsela ya ho phela ya setjhaba. Letlotlo lena le kenyelletsa dintho tse kang puo, mahlale, moetlo, ditlwaelo le dintho tsohle tse tholahalang hara setjhaba.


 

Mothehi

Mothehi wa lenane lena ke Fezekile Futhwa.

Nna ke Ngaka, seroki, mongodi ha mmoho le mmoloki wa nalane ya setjhaba sa heso.

Ka mosebetsi ke sebetsa ke le software developer. Ho ntshetsa Sesotho pele, ke mothehi wa sehlopha Qoqa Sesotho maane ho Facebook.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.