Qoqa Sesotho

Qoqa Sesotho ke lesedinyana la ditaba tsa Sesotho.

Sepheo ke ho aha lesedinyana la Basotho leo re ka le hodisang ho fihlela le e ba le sekgahla maphelong a Basotho.

Sepheo e ne e le ho patlalatsa lesedinyana lena hang kgweding tse tsharo, feela e ka jwale le tla phatlalatswa kgwedi e nngwe le e nngwe!


 

QOQA Sesotho - kgatiso ya 3
Lesedinyana la Nalane.
QOQA Sesotho - 0103.pdf (1.89MB)
QOQA Sesotho - kgatiso ya 3
Lesedinyana la Nalane.
QOQA Sesotho - 0103.pdf (1.89MB)


 

Qoqa Sesotho - Kgatiso ya 2
Lesedinyana la Nalane ka Fezekile Futhwa - Kgatiso ya bobedi. (Phupu 2013)
Qoqa Sesotho - Kgatiso 2.pdf (1.93MB)
Qoqa Sesotho - Kgatiso ya 2
Lesedinyana la Nalane ka Fezekile Futhwa - Kgatiso ya bobedi. (Phupu 2013)
Qoqa Sesotho - Kgatiso 2.pdf (1.93MB)


 


 

QOQA Sesotho - Kgatiso ya 1
Lesedinyana la Nalane ka Fezekile Futhwa - Kgatiso ya pele. (Pherekgong 2013)
Lesedinyana - Kgatiso ya 1.pdf (1.94MB)
QOQA Sesotho - Kgatiso ya 1
Lesedinyana la Nalane ka Fezekile Futhwa - Kgatiso ya pele. (Pherekgong 2013)
Lesedinyana - Kgatiso ya 1.pdf (1.94MB)


 

E bang o lakatsa ho iphumanela lona, ka kopo refe dintlha tsa hao mona:


 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.