Modimo

Lentswe Modimo, le hlalosa hore ya hodimo kapa ya re okametseng.

Modimo ke bonngwe ba mantswe Modimo, Badimo le Medimo.

Ka hoo, Modimo e sebediswa ho latelwa se hlaloswang ke lentswe lena ka nako eo le bitswang ka yona.

Ha Mosotho a bua ka Modimo, hangata o ya be a bua ka Mmopi, e leng yena mothehi wa tsohle. Mmopi o boela a tsebahala ka mabitso a RaMasedi le Tlatlamatjholo. RaMasedi e bolela hore ke yena ya fanang ka lesedi. Ka hoo, ha Mosotho a re “lesedi”, o ya be a boka Mmopi.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.