Ditlwaelo - Sewa

Sewa ke tlokotsi e welang setjhaba ka nako e itseng.

Nalaneng ya Basotho ho bile le diwa tse ngata tse kenyeletsang:

  • Lerole le lefubedu
  • Dikgohola/Kganyapa
  • Komello
  • Ditsie
  • Difaqane
Ke tla boela ke fana ka tlhakisetso ya diwa tsena tsohle ha nako e dumela.
Lesedi!

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.