Ditlwaelo - Thakaneng

Thakaneng ke sebaka seo ho sona bana ba banana ba dilemong tseo matswele a melang ka tsona ho fihla pele ho dilemo tsa borwetsana ba robalang teng tlasa tlhokomelo ya bomme.

Bana bana ba robala thakaneng ho tla ithuta ka tlhokomelo ya mebele ya bona, hore ba lebelle eng bophelong le hore na ho lebelletswe eng ho bona ke setjhaba ka kakaretso.

Ka hoo thakaneng ke moo bana ba banana ba rutwang ka bophelo.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.